Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij

Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij
Voorbeeldbedrijven van de families Peek (l boven), Oskam (l onder) en Veldhuizen (r)

Energieneutrale bedrijfsvoering: Een ambitieus doel voor drie gemotiveerde voorbeeldbedrijven.

Het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij vervult een centrale rol in de uitvoering van het trajectplan Energieneutrale Melkveehouderij. Op drie voorbeeldbedrijven wordt in de praktijk zichtbaar gemaakt wat kan op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie. Hiermee worden de bedrijven in eerste instantie op papier energieneutraal. De voorbeeldbedrijven gaan op veel punten praktijkervaring opleveren die via de energiemanager uitgedragen wordt. Het zijn plekken in Utrecht waar boeren de mogelijkheden op een praktijkbedrijf zien, waar erfbetreders zich kunnen profileren en hun nieuwste technieken in de praktijk tonen. Het project Voorbeeldbedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en LTO Noord fondsen. De uitvoering van het project is in handen van Projecten LTO Noord.

Meten is weten
Op de drie voorbeeldbedrijven zijn in oktober 2016 tussenmeters geïnstalleerd. De eerste metingen laten nauwkeurig zien hoe het energieverbruik er precies uitziet en vooral ook waar nog mogelijkheden zijn om het verbruik terug te dringen. In overleg met een onafhankelijke adviseur is per voorbeeldbedrijf een plan opgesteld dat praktische maatregelen bevat om het verbruik van elektriciteit, gas en diesel te reduceren, bijvoorbeeld door er efficiënter mee om te gaan. Tegelijkertijd wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om duurzame elektriciteit op te wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen.

Maak kennis met de voorbeeldbedrijven

Robert en Willeke Peek uit Wilnis

Jan en Lisanne Oskam uit Leusden

Familie Veldhuizen uit Eemdijk

Gepubliceerd op