Energieneutrale Melkveehouderij

In Utrecht werken we toe naar een Energieneutrale Melkveehouderij. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. We laten zien dat het kan, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Ook zoeken we de verbinding met andere sectoren en partijen op het thema energie om de innovatiekracht te bundelen.

De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt. Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant. Er zitten grote verschillen tussen ondernemers. Het versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten maar ook omdat hiermee ingespeeld wordt op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Het is een onderdeel van de licence to produce van elke melkveehouder. De Stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij stuurt de uitvoering van het traject naar een energieneutrale melkveehouderij aan, treden op als boegbeeld en brengen de Energieneutrale Melkveehouderij breed onder de aandacht.

De Stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij bestaat uit:

J. Hogenboom, voorzitter 
Directeur NMU

H.  Soede
Voorzitter ANV Vechtvallei, melkveehouder

R. Vedder
Bestuurslid LTO Noord afd. , melkveehouder

P. van der Grift
Bestuurslid LTO Noord

A. Smit
Friesland Campina

Mevrouw M. de Kreij 
Vreugdenhil

Mevrouw G. Ruitenberg
Ruitenberg Advies, programmaleider Energieneutrale Melkveehouderij

Mevrouw J. Schuurman
O-gen / LaMi, secretaris

Mevrouw L. van der Weijden
Utrecht-West / LaMi, secretaris

Thema's