Voorbeeldbedrijf Robert en Willeke Peek uit Wilnis

Voorbeeldbedrijf Robert en Willeke Peek uit Wilnis

Robert en Willeke Peek hebben in Wilnis een melkveebedrijf met 175 koeien. Zij zijn een van de drie bedrijven die meedoen aan het Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij. Op de daken van de in 1993 gebouwde machineberging en een in 2009 gebouwde jongveestal hebben zij in 2013 zonnepanelen laten installeren. Naar aanleiding van een energiescan is daarnaast de afgelopen jaren geïnvesteerd in een voorkoeler, een frequentieregelaar op de vacuümpomp en een zonneboiler. Desondanks valt het energieverbruik het echtpaar tegen: het landelijk gemiddelde is 50 kWh per 1.000 kg melk en het lukt Peek niet om daar structureel onder te duiken. ‘We verbruiken nog steeds bovengemiddeld veel energie’, stelt de veehouder vast. ‘We doen dan ook vooral mee aan het project omdat we veel vraagtekens hebben bij de daadwerkelijke besparing op al geïnvesteerde energiebesparende installaties. Of er wordt ergens onvoorzien in ons bedrijf heel veel energie verbruikt, of de energiebesparende installaties doen niet wat er is beloofd.’

Het Project Voorbeeldbedrijven bestaat uit drie fases.
1) Eind 2016 is gestart met het meten van het energieverbruik (gas, elektra en diesel).  Aan de hand daarvan stelt de melkveehouder met ondersteuning van deskundigen een besparingsplan op.
2) In de tweede fase worden energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd en het effect daarvan wordt gemeten.
3) In de derde fase onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om op het bedrijf zelf duurzame energie op te wekken en bekijken we met welke maatregelen het bedrijf energieneutraal kan worden.
Het project bevindt zich op dit moment in de eerste fase.

Welke verwachting hadden Robert en Willeke Peek voorafgaand aan de metingen?
Mogelijke oorzaken van het hoge verbruik was een verouderde compressor die de voerbakjes en het hekwerk in de melkput van luchtdruk voorziet of het rondpompsysteem in de jongveestal en de paardenstal, dat dag in dag uit draait. Een tijdschakelklok zou daar een einde aan kunnen maken. Peek verwachtte daarnaast veel van vervanging van de conventionele lampen in de koeienstal door ledlampen of zuinige tl-balken: de veehouder hoopte in het kader van het project goed advies te krijgen, dat de verlichting linksom of rechtsom op de meest efficiënte manier een duurzame impuls geeft. ‘Ons doel is om energieneutraal te worden, dus om niet meer te gebruiken dan onze zonnepanelen opwekken. Het project gaat ons daarbij ongetwijfeld in de goede richting helpen.’ Binnen het project wordt ook naar het dieselverbruik gekeken. Maaien met 850 toeren in plaats van 1.000 toeren scheelt vier liter diesel per uur, weet. ‘De vraag is: durf ik dat ook?’

Fase 1: De meetresultaten
In oktober 2016 zijn tussenmeters geplaatst op het bedrijf. Per apparaat kan de familie Peek nu het stroomverbruik nauwkeurig meten. Bij de meetresultatien springt het verbruik van het watersysteem in het oog.

* Wordt gekozen voor een lichtniveau van 120 lux dan neemt het elektriciteitsverbruik toe van 4 naar 6 kWh/1.000 kg melk in de optimale situatie.
** AMS = automatisch melksysteem.

Familie Peek zet onder andere in op besparing op het watersysteem. Ook wordt de verlichting vervangen door ledverlichting. Het bronwatersysteem als grote stroomvreter is een forse tegenvaller, zegt Willeke Peek. 'We hebben zonnepanelen op het staldak liggen. Als we deze osmosebron niet hadden gehad, maar leidingwater aan de koeien hadden gegeven, waren we waarschijnlijk al energieneutraal geweest.' Samen met hun adviseur gaan ze nu met de leverancier van het systeem om tafel om te kijken of er bepaalde onderdelen zijn waarop besparing mogelijk is. 'We dachten zelf juist dat de compressor veel energie zou verbruiken. Dat is reuze meegevallen.' Aldus de familie Peek.

In het onderstaande filmpje vertelt Robert Peek aan Veeteelt wat ze doen om het energieverbruik op hun bedrijf terug te dringen.

Open middag 21 september
Op 21 september bent u van 13:00 tot 16:00 van harte welkom op het bedrijf. Op deze middag geven Robert en Willeke Peek een rondleiding en vertellen over hun plannen op het gebied van energie- en dieselbesparing. Ze geven dan uitleg over de maatregelen die ze nemen, wat dit kost en wat hen dit oplevert.

Thema's