Aanjager maart 2006

In deze Aanjager o.a. de volgende onderwerpen:

  • Erwtenmengsels kansrijk voedergewas
  • Plattelandstoerisme: verbeter samenwerking en marketing
  • Kippenmestkorrel verdient onderzoek
  • Voerkosten biologische melkveehouders omlaag
  • Minder herbiciden in fruit
  • Voorjaarsbemesting op kleigrond
  • Mechanische onkruidbestrijding in mais: aanaarden, een aanrader
  • 50.000 banden retour
Aanjager maart 2006 downloaden « Terug naar het Aanjager overzicht