Aanjager najaar 2012

In deze Aanjager o.a. de volgende onderwerpen:

  • Energieneutraal bedrijf
  • Co-mestvergisting
  • Bestrijding perenschurft
  • 90% graslanddieet melkveehouderij
  • Goede koeien voor de venen
  • Steenmeel
  • Duurzaam Bodembeheer
  • Mais onder folie
  • nieuw project rond veestallen
Aanjager najaar 2012 downloaden « Terug naar het Aanjager overzicht