Aanjager najaar 2013

In het najaar van 2013 is opnieuw de Aanjager uitgekomen. Deze keer werd aandacht besteed aan onderstaande onderwerpen:

  • Natuurbeheer 2.0
  • Zonnepanelen
  • Duurzaam bodembeheer in peer
  • Erfscans
  • Vallei boert bewust
  • Kringlooplandbouw
Aanjager najaar 2013 downloaden « Terug naar het Aanjager overzicht