Demomiddag composteren van slootmaaisel

12 oktober 2018
Demomiddag composteren van slootmaaisel

Vanaf september worden watergangen gemaaid en geschoond. Hoe kunt u dit maaisel inzetten om uw bodem te verbeteren? Twee ondernemers in het gebied van de Nederwoudse beek zijn er dit jaar mee aan de slag gegaan en zijn het maaisel nu aan het composteren. Wij nodigen u uit om om 12 oktober zelf te komen kijken bij Theo Folmer in Lunteren.

Van afval naar bodemverbeteraar

We laten u zien hoe het gecomposteerde slooitmaaisel eruit ziet, vertellen u over het belang van compost, over verschillende methoden van composteren en hoe u hier zelf mee aan de slag kunt. Dit is één van de manieren om kringlooplandbouw vorm te geven. Het volgende komt aan de orde:

  1. Hoe ziet de compost eruit na 3 weken composteren en wat kun je ermee doen? (Wim van de Hengel)
  2. Een gezonde bodem: belangrijk voor de boer en voor het water (Waterschap Vallei en Veluwe)
  3. Wat kan een gezonde bodem met veel organische stof betekenen voor uw (gangbare) bedrijfsvoering - mineralenbenutting, gewasopbrengsten (Roelf Havinga, team Ecosys).
  4. Verhaal uit de praktijk: waarom compost, welke compost en wat heeft vele jaren van werken aan de bodemkwaliteit de boer gebracht (Wim van de Hengel).
  5. Ruimte voor vragen, ideeën en voorstellen voor vervolg.
Waar: Theo Folmer, Nederwoudseweg 5 in Lunteren
Wanneer: 14.00 uur
Voor wie: alle belangstellenden
Kosten: geen

« Terug naar het overzicht