Demonstratiedag Koolstofkringloop

15 oktober 2018
Demonstratiedag Koolstofkringloop

Een gezonde bodem is de basis voor gezond boeren.  Op maandag 15 oktober organiseert DLV  Advies een demonstratiemiddag bij melkveehouder Matté Eikelenboom uit Lopikerkapel. De familie Eikelenboom is al een aantal jaren actief bezig om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Kom kijken hoe zij dat doen.

Demonstratie voorbeeld kruidenrijkgrasland en bemesting bodemleven

Op het land van Matté zijn percelen met kruidenmengsels te zien, die bestaan uit o.a. klaver, chicorei en weegbree. Dit is goed voor de bodem, het gewas blijft langer groen en het is zeer smakelijk.  Daarnaast is er een demonstratie van bodemleven bemesten, waarbij bodemgezondheid centraal staat.  
 
Het programma ziet er als volgt uit:

 • 10:15 uur: Inloop met koffie
 • 10:30 uur: Welkom en presentatie ‘Ervaringen met kringlooplandbouw’ door Matté Eikelenboom
 • 10:50 uur: Presentatie ‘Ondergronds Beheer: bodemgezondheid verbeteren’ door Ruben Borge van Rockin Soils, een internationaal opererend bedrijf dat zo ver reikt als Afrika en Zuid-Amerika. Hoe kun je boven en onder de grond zien wat er zich bij de wortel afspeelt en wat de bodem nodig heeft? En hoe bemest je niet alleen de plant, maar ook het bodemleven? Ruben legt het uit.
 • 11:40 uur: Presentatie ‘Bovengronds beheer met kruiden en mest’ door Peter Takens van Takens Kringlooplandbouw Advies. Kruidenrijk grasland, meer koolstofvastlegging, een betere droogteresistentie, meer biodiversiteit in bodemleven, gezondere rantsoenen en het verbeteren van mest is een must om kringlooplandbouw goed toe te kunnen passen. Voeradviezen gaan niet alleen om voerrendement en een optimale melkproductie, maar ook om smakelijke mest voor de bodem.
 • 12:30 uur: Lunch
 • 13:00 uur: In twee groepen een ronde over het erf: 
  - van gewas naar mest (Peter Takens)
  - Bodem vol Biodiversiteit (Ruben Borge)
 • 14:00 uur: Groepen wisselen
 • 15:00 uur: Afsluiting

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Edith Finke van DLV Advies, tel nr. 06 26 51 87 04 of via e.finke@dlvadvies.nl.

Waar: M.C. Eikelenboom, Lopikerweg Oost 199, 3412 KE Lopikerkapel
Wanneer: van 10:15 tot 15:00 uur
Voor wie: Voor iedereen
Kosten: gratis, voor een lunch wordt gezorgd
Overige: Graag geen eigen bedrijfskleding en schoeisel dragen

« Terug naar het overzicht