Aanvullende financiering aanvragen voor omschakelen naar stikstofarme en duurzame bedrijfsvoering

Aanvullende financiering aanvragen voor omschakelen naar stikstofarme en duurzame bedrijfsvoering

Sinds 13 juli kunnen agrariërs aanvullende financiering aanvragen voor de omschakeling naar een stikstofarme, meer extensieve en duurzame bedrijfsvoering. Nu nog sneuvelen deze plannen vaak vanwege het onzekere rendement op korte en lange termijn. Met een financiële ondersteuning via het Nationaal Groenfonds kunnen deze onzekerheden weggenomen worden.

Het fondsvermogen voor 2021 is negen miljoen euro. Naar schatting 35 agrarische bedrijven kunnen nog dit jaar een beroep doen op het fonds. Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. De afspraken hebben een langjarig karakter. Wel moet er sprake zijn van een cofinanciering: investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, zoals een financiering bij de (huis)bank, eigen geld, crowdfunding etc.

Financiering aanvragen

Op de website van het Nationaal Groenfonds vind je meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de aanvullende financiering.

Op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vind je meer informatie over het Omschakelprogramma en vertelt melkveehouder Lodewijk Pol hoe het Nationaal Groenfonds hem geholpen heeft bij twee omschakelingen.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy