Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor verbetering waterkwaliteit of remmen bodemdaling

Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor verbetering waterkwaliteit of remmen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap, te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen.

Er is € 100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van € 210.000 beschikbaar, inclusief  100.000,- van de provincie Utrecht. Evenals het afgelopen jaar reserveert het waterschap tijdelijk een bedrag van € 70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief ‘Utrecht-Oost’. Zo stimuleren we een goede verspreiding van waterkwaliteitsaanvragen over het werkgebied.

Aanvraag indienen vóór 1 juni 2021

In tegenstelling tot eerdere jaren loopt de stimuleringsregeling dit jaar tot 1 juni 2021. Daarna kunnen agrariërs geen aanvragen meer indienen. De basis voor de regeling, de Landbouwvrijstellingsverordening, loopt eind juni 2021 af. Het waterschap gaat de regeling daarna evalueren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied. Hij werkt nauw samen met het agrarische collectief, het waterschap en de subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën te komen. Bekijk de website van HDSR voor contactgegevens, meer informatie en de volledige evaluatie.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy