Agrarisch ondernemers kunnen tegoedbon voor advies aanvragen

Agrarisch ondernemers kunnen tegoedbon voor advies aanvragen

Agrariërs kunnen vanaf 30 november een voucher aanvragen. Dit is een tegoedbon om onafhankelijk advies in te kopen bij een erkende bedrijfsadviseur. Je kan advies vragen over onderwerpen zoals stikstofemissie, gezonde bodem, natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, persoonlijke ontwikkeling of bedrijfsopvolging. De voucher is een landelijke subsidie.

Deze zogenaamde ‘kennisvoucher’ valt onder de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Je kan een persoonlijk advies aanvragen of met een groep ondernemers, bijvoorbeeld een studiegroep of samenwerkingsverband. Ook kan de voucher worden ingezet voor het volgen van een verdiepingscursus stikstof. Daarnaast kan het worden gebruikt voor advies en begeleiding bij samenwerking tussen bedrijven of het starten van een agrarisch bedrijf, een haalbaarheidsonderzoek, overnameplan of het bespreken van specifieke onderwerpen met een expert. Er zijn het komende jaar landelijk 2.000 vouchers beschikbaar.

Aanmelden

Boeren en tuinders, agrarisch adviseurs en groepen kunnen zich aanmelden via het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie. Toekenning gebeurt op volgorde van aanmelding. De voucher is één jaar geldig.


Hulp van plattelandscoaches

De landbouwsector is altijd in beweging en staat ook nu voor verschillende uitdagingen. De provincie Utrecht vindt het daarom essentieel om agrarische ondernemers en erfeigenaren juist nu op onafhankelijke wijze bij te staan en te faciliteren. Bekijk de website Plattelandscoaches voor meer informatie.

Iedere agrarische ondernemer en erfeigenaar in de provincie Utrecht krijgt daarom de gelegenheid om zich te laten coachen en begeleiden door een onafhankelijke plattelandscoach. Deze plattelandscoach begeleid je om tot keuzes te komen die jou, je familie en je bedrijf verder helpen. De eerste 25 uren zijn 100% gesubsidieerd, daarna geldt een eigen bijdrage. Daar waar van toepassing is, kunnen de plattelandscoaches helpen om de SABE-regeling aan te vragen. De regelingen kunnen gestapeld worden.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy