Bent u al bezig met de informatieplicht energiebesparing?

Bent u al bezig met de informatieplicht energiebesparing?

Op 5 juli 2017 zijn voor agrarische bedrijven de zogenaamde “erkende maatregelen voor energiebesparing” in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht geworden. Alle erkende maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan 5 jaar en zijn dus economisch zeer interessant! Of ze nu verplicht zijn of niet, ze zijn sowieso de investering waard.

Valt uw bedrijf onder het activiteitenbesluit milieubeheer?

Bedrijven met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh vallen onder het activiteitenbesluit en zijn daarmee verplicht deze erkende energiebesparende maatregelen te nemen.

Nieuw: bedrijven die vallen onder het activiteitenbesluit moeten rapporteren over energiebesparende maatregelen

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven die vallen onder het activiteitenbesluit rapporteren welke energiebesparende maatregelen genomen zijn. Het eLoket van RVO.nl is hiervoor vanaf begin januari 2019 beschikbaar.

Neem maatregelen op een voor u geschikt moment

Sommige (zogenaamde ‘zelfstandige’) maatregelen moeten meteen toegepast worden, bijvoorbeeld een voorkoeler. Andere worden pas verplicht bij de vervanging van apparatuur (zogenaamde ‘natuurlijke’ maatregelen), bijvoorbeeld de vervanging van verlichting door LED of TL5.

Lees de volledige erkende maatregelenlijst voor de agrarische sector

Meer weten? www.rvo.nl 

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht