Excursie Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost 13 september

Excursie Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost 13 september
Aequator Groen & Ruimte project Landbouw op Peil

Vanuit het project "flexibel agrarisch peilbeheer Utrecht- Oost" vindt op 13 september van 10.00 - 15.30 uur een excursie plaats naar het bedrijf van Joan Beernink in Beltrum. Beernink heeft een melkveehouderij met 50 hectare grond en 120 koeien. Hij heeft de afgelopen jaren in het project Landbouw op Peil ervaring opgedaan met boerenstuwen en peilgestuurde drainage. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan op excursie om de maatregelen in het veld te bekijken en de resultaten te bespreken. 

In juli 2017 is het project “Flexibel agrarisch peilbeheer Utrecht-Oost” van start gegaan, waarin 3 agrarische ondernemers in overleg met het waterschap zelf het peil gaan beheren door middel van stuwen. In twee situaties gaat het over een te droge situatie en de andere gaat over een te natte situatie. Ook u heeft waarschijnlijk vaker last van de extreme weersituaties die de laatste jaren steeds meer voorkomen. Hoe kunt u deze risico’s voor uw bedrijfsvoering beperken en welke kennis/maatregelen horen hierbij?

Graag willen we in dit project leren van de ervaringen van anderen. In het oosten van het land is in de afgelopen 5 jaar veel ervaring opgedaan met flexibel peilbeheer. Joan Beernink zal deze tijdens de excursie met u delen. Tegelijkertijd is de excursie een mooie gelegenheid om collega’s te ontmoeten en samen te sparren over de mogelijkheden van flexibel peilbeheer op uw bedrijf.
Heeft u interesse in de excursie, geef u dan z.s.m. op bij Art Wolleswinkel (onder vermelding van Excursie Flexibel peilbeheer), e-mail: artwolleswinkel@ltogeldersevallei.nl
Deelname is gratis en een lunch is inbegrepen. Bij voldoende deelnemers zal een bus worden ingezet voor gezamenlijk vervoer.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht