Geslaagde fruitteeltbijeenkomst over subsidieregelingen

Geslaagde fruitteeltbijeenkomst over subsidieregelingen

De kantine bij Familie van Wijk in ’t Goy was maandag 15 oktober bijna te klein! Bijna 70 geïnteresseerde fruittelers, adviseurs, watermakelaars en vertegenwoordigers van HDSR en provincie Utrecht woonden de informatiebijeenkomst over subsidieregelingen. Niet alleen de POP3-subsidies van de provincie kwamen aan bod, maar ook de regeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ van HDSR.

POP3 Fysieke Investering

Paulien Keijzer, één van de POP3-makelaars, loodste de aanwezigen door de opengestelde POP3-regelingen. Tot 19 november a.s. is de subsidieregeling ‘fysieke investeringen voor innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht’ opengesteld.  Er zijn 2 verschillende openstellingen met een subsidiepercentage van 40%.

  • De eerste regeling wordt ook wel ‘eerste uitrol’ genoemd. Bij deze regeling gaat het om investeringen in innovatieve systemen, machines en installaties die nog niet of zeer weinig worden toegepast binnen de agrarische sector in Utrecht. Een onafhankelijke adviescommissie toetst deze projecten. Voor deze openstelling is €600.000 beschikbaar.
  • De tweede regeling noemen we ‘brede uitrol’. Het gaat hierbij  om systemen, installaties en machines die door koplopers in gebruik zijn, maar die nog onvoldoende door een grote groep worden toegepast. Maatregelen die voor deze openstelling in aanmerking komen, staan vermeld in een investeringslijst. Voor water-gerelateerde maatregelen en niet-water gerelateerde maatregelen zijn verschillende investeringslijsten opgesteld, waar per maatregel een score is aangegeven. Voor deze openstelling is in totaal € 1.900.000 beschikbaar.

Voor fruittelers kunnen investeringen die leiden tot een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen, een vergroting van biodiversiteit of optimalisatie van het energiegebruik door gebruik te maken van energieopslag interessant zijn. Meer informatie over de POP3-subsidieregelingen vindt u op de website van Provincie Utrecht: Fysieke investeringen voor brede uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector.

Waterschap en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

William Neefjes (HDSR) ging in op de regeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem. De openstelling 2018 wat betreft waterkwaliteit werd  binnen enkele dagen overtekend. Zowel fruittelers als melkveehouders vroegen de subsidie aan. In 2019 zal de regeling wederom worden opengesteld. De 3 watermakelaars die door HDSR daarvoor aangesteld zijn, kunnen ondernemers behulpzaam zijn bij het meedenken en het indienen van projectvoorstellen.

Edwin Haasjes (DAW-coördinator Utrecht-Oost) riep de aanwezigen op om ideeën die passen binnen de DAW-afspraken te melden. Hij is bereid om met fruittelers mee te kijken naar hun plannen, zodat hun aanvraag meer kans maakt. Het indienen van de aanvraag blijft de verantwoordelijk van de fruitteler.

Waar heeft u behoefte aan?

Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West ondersteunen u graag bij het verduurzamen van de fruitteelt. Om hier goed programma te kunnen maken, is het belangrijk dat we weten wat er speelt binnen uw sector. Wilt u met ons meedenken over een goed programma? Meldt u zich dan bij Paulien Keijzer (p.keijzer@o-gen.nl).  Tijdens de fruitteeltbijeenkomst hebben al 4 fruittelers zich aangemeld, maar er is zeker ruimte voor meer! We horen graag van u.

 

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht