Help het Utrechtse landschap te laten bloeien

Help het Utrechtse landschap te laten bloeien
Foto: Carine Nieman

Kleine landschapselementen bepalen grotendeels de eigenheid van het Utrechtse landschap: bloeiende slootkanten, statige lanen, kleine bosjes en houtwallen, meidoornbloemen en knotwilgen. Helpt u mee om ze te behouden? Het Platform Kleine Landschapselementen helpt, adviseert en geeft subsidie.

Kleine landschapselementen zijn niet alleen aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars, ruiters en watersporters, maar ze zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit. Ze verbinden natuurgebieden en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren. In poelen vind je kikkers, padden en salamanders. Kleine bosjes en houtwallen vormen ideale leefomstandigheden voor zangvogels en geven luwte aan libellen en vlinders. In bloemrijke akkerranden broeden patrijzen en in natuurvriendelijke slootkanten wemelt het van opgroeiende visjes en vinden weidevogels voedsel en schuilplekken. Daarnaast zijn kleine landschapselementen belangrijke reservoirs voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Dit is gunstig voor gewassen en dus ook voor agrariërs.

Platform en subsidie
Verschillende partijen hebben onlangs samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van de typerende landschapselementen te behouden, te herstellen en opnieuw aan te leggen, zodat de landschappen hun eigen identiteit behouden. Het platform is op zoek naar grondeigenaren en agrariërs die landschapselementen willen behouden of herstellen en is begonnen met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht. Hier krijgen deelnemers hulp en advies om de aanleg en het herstel van landschapselementen mogelijk te maken. Maar ook buiten deze gemeenten is subsidie voor aanleg en herstel van landschapselementen mogelijk.

Landschapselement aanleggen of herstellen?
Wilt u een landschapselement aanleggen of herstellen? Bijvoorbeeld een poel, houtwal, natuurvriendelijke oever, knotwilg of laan in de gemeente De Bilt, Soest, Leusden of Stichtse Vecht? Neemt u dan contact op met Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht via h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl.

Het is ook mogelijk een landschapselement aan te leggen in een andere gemeente. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Neem voor vragen over de SKNL contact op met de provincie Utrecht via steunpuntnatuur@provincie-utrecht.nl.  

Leden Platform Kleine Landschapselementen
De leden van Het Platform Kleine Landschapselementen zijn: gemeenten De Bilt, Leusden, Soest en Stichtse Vecht, provincie Utrecht, agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht