Hoe bepaal je beste tijdstip voor voorjaarbemesting?

Hoe bepaal je beste tijdstip voor voorjaarbemesting?

Hoe stem je in het vroege voorjaar de bemesting af op het moment dat gras nutriënten opneemt? En bij welke uitrij-omstandigheden is het risico op emissies klein? Om hier een goed beeld van te krijgen is met 14 melkveehouders en twee loonwerkers in het westelijke Veenweiden gebied de voorjaarsbemesting geëvalueerd. 

In het project 'Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten grasland veenweiden' is op verschillende melkveebedrijven in Utrecht en bij bedrijven in Noord- en Zuid-Holland gezocht naar de keuze van het juiste bemestingsmoment om de emissie van meststoffen in het westelijk veenweidegebied naar water en lucht te verminderen.

Lessen

De volgende factoren bepalen in meer of mindere mate het moment van uitrijden van mest: draagkracht van het land, weer en weersverwachting, opslagcapaciteit, planning loonwerker, bodemtemperatuur, moment van weiden en maaien, periode in het jaar, mestsoort (vaste mest versus drijfmest), temperatuursom en moment van kunstmestgift. In deze rapportage zijn de tijdlijnlessen opgenomen van de veehouders waar bodemsensoren zijn ingezet. 

Dit project valt onder het project ‘Proeftuin Veenweiden Natura 2000' dat nu is afgerond. 

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy