Natte teelten voor het veenweidengebied

Natte teelten voor het veenweidengebied

Het veenweidengebied in het westen van de provincie Utrecht kampt met bodemdaling en als gevolg daarvan de uitstoot van broeikasgassen. Om deze processen af te remmen heeft provincie Utrecht de gebiedscommissie Utrecht-West gevraagd om het programma Aanpak Veenweiden uit te voeren. Als onderdeel hiervan is een onderzoekstraject gestart waarin is onderzocht of er teelten zijn die geschikt zijn voor natte veengrond. Kennis en ervaring wordt nu gedeeld in een brochure.

Het onderzoekstraject kreeg als naam mee Veen, Voer en Verder, en is gestart in 2016. Er is onderzoek gedaan naar de natte teelten lisdodde, riet, miscanthus en wilg. Het vernatten van de veengrond voorkomt dat het veen oxideert. Het inklinken van de bodem wordt zo afgeremd. Natte teelten kunnen mogelijk een verdienmodel opleveren voor agrariërs in het gebied.

De brochure is te downloaden door op de volgende link te klikken: Brochure natte teelten voor het veenweidengebied.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht