Natuurinclusieve landbouw |

Meld je aan voor workshop financiering landschapselementen

Wil jij meer weten over de financiering van landschapselementen? Meld je dan aan voor de workshop ‘Landschapselementen tot waarde gebracht’ op 8 december in Haarzuilens. Je krijgt informatie over landschapselementen in het GLB, het ‘Aanvalsplan Landschap’, subsidies en andere mogelijkheden voor financiële vergoeding.

Landschapselementen zijn in het verleden door de mens aangelegd voor een specifiek doel, denk aan vee- of waterkeringen of voor de productie van hout of fruit. Zo vind je in het lagergelegen westen van de provincie Utrecht meer knotwilgen en in het oosten meer houtwallen.

Nut van landschapselementen

Ondanks dat de landschapselementen vaak het oorspronkelijke doel uit het oog zijn verloren zijn ze nog wel degelijk nuttig, ook voor de agrarische bedrijfsvoering. Er leven bijvoorbeeld dieren in die plaaginsecten of bladluizen in gewassen bestrijden. En bijen en hommels die helpen om gewassen te bestuiven. Beplanting zorgt voor het breken van wind en geeft verkoeling voor vee in warme zomers. Ook het belang van bomen voor het vastleggen van CO2 is een factor die steeds meer aandacht krijgt en daarbij geven landschapselementen het Utrechtse landschap karakter.

Lees meer over de workshop en meld je aan.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Dit is een samenwerking van de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO-Noord), Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Vragen over deze workshop?

Neem contact op met Isabel Kruisheer: i.kruisheer@nmu.nl.