Nieuwe boiler aanschaffen, wordt het gas of elektrisch?

Nieuwe boiler aanschaffen, wordt het gas of elektrisch?

Waar vroeger het merendeel van de boilers op melkveehouderijbedrijven elektrisch waren is de melkveehouderij met de uitrol van het aardgasnet deels overgeschakeld op  gasboilers. Op dit moment heeft ongeveer 45% van de bedrijven een gasboiler en ruim 55% van de bedrijven een elektrische boiler. De lage aardgasprijs was jarenlang een belangrijke overweging om over te stappen. Is aardgas nog steeds voordeliger dan elektriciteit?

Energiebelasting op aardgas stijgt harder dan op elektriciteit
In 1996 is de regulerende energiebelasting (REB) ingevoerd. In 2013 is naast de REB een opslag voor duurzame energie (ODE) ingevoerd. Onderstaande grafiek laat zien dat deze belastingen voor aardgas veel sneller zijn gestegen dan voor elektriciteit.

De energie-inhoud van 1 m3 aardgas komt overeen met 8,8 kWh. Onderstaande grafiek laat de energiebelasting zien waarbij aardgas qua energie-inhoud is omgerekend naar elektriciteit.

De energiebelasting op aardgas is nu hoger dan de belasting op elektriciteit bij een afname boven de 50.000 kWh/jaar. Een van de plannen rondom de uitvoering van het klimaatakkoord is het verhogen van de belasting op aardgas en het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit.

Salderingsregeling stopt in 2020, het terugleveren van ‘zonnestroom’ wordt onaantrekkelijker
In 2020 wordt de salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie. Hoe hoog deze subsidie wordt is nog niet duidelijk. De verwachting is dat deze voor particulieren onaantrekkelijker is dan de huidige salderingsregeling. Voor bedrijven wordt nog aanvullend onderzoek gedaan. Men wil namelijk dat opslag op bedrijfsniveau gestimuleerd wordt. Hierdoor verwachten we dat ook het terugleveren van op het bedrijf geproduceerde elektriciteit onaantrekkelijker en het direct op het bedrijf benutten van deze elektriciteit aantrekkelijker wordt.

Voor een steeds grotere groep bedrijven wordt de aanschaf van een elektrische boiler voordeliger. In onderstaande tabel wordt dit samengevat:

 

Afname net < 50.000 kWh/jaar

Afname net > 50.000 kWh/jaar

Bedrijf produceert zelf geen duurzame energie

Voorlopig aardgas

Elektrisch

Bedrijf produceert zelf wel duurzame energie

Waarschijnlijk elektrisch

Elektrisch

 

Vervang dus niet automatisch uw gasboiler door een nieuwe gasboiler. Ga na of een elektrische boiler voor uw bedrijf aantrekkelijk is. Kiest u toch voor gas, overweeg dan de aanschaf van een gasgeiser.

De praktijk is altijd weerbastiger dan de theorie. Het snel opwarmen van grote hoeveelheden warm water is nu nog lastig met elektriciteit. Het vraagt een fors vermogen en dat is niet op iedere aansluiting mogelijk. Ook het optimaal benutten van de mogelijkheden van een zonneboiler vraagt het zo laat mogelijk bijspringen van de naverwarmer. In beide situaties kan aardgas een betere keuze voor een bedrijf zijn.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht