Online tool ‘De Boerenposter’ maakt inzichtelijk aan welke duurzaamheidsthema’s de boer bijdraagt

Online tool ‘De Boerenposter’ maakt inzichtelijk aan welke duurzaamheidsthema’s de boer bijdraagt

De online tool 'De Boerenposter'is is ontwikkeld is om de agrariër te helpen al zijn of haar duurzame prestaties beter te communiceren naar beleidsmakers, erfbetreders, de maatschappij of andere geïnteresseerden. De poster maakt inzichtelijk hoe de boer aan de verschillende duurzaamheidsthema’s bijdraagt. Tegelijk laat het ook zien hoe complex dit kan zijn en aan hoeveel aspecten van zijn of haar bedrijfsvoering de boer gelijktijdig werkt. Het is een hulpmiddel voor het goede gesprek tussen boer, burger, (erf)betreder en beleidsmakers.

De meeste boeren herkennen het fenomeen: Regelmatig rolt er een gebiedskaart in de brievenbus met daarop lijntjes en kleurtjes waarvan je denkt: wat nu weer? Het gaat over mijn bedrijf! De ene kaart laat zien dat alles onder water komt te staan in 2040, de ander kleurt alles in als woningbouwlocatie en weer een andere kaart als locatie voor zonnevelden of windparken. Reden voor Boerenverstand om dit eens om te draaien door samen met de boer vanuit zijn of haar perceelskaart (het eigendom of beheer van de boer) zichtbaar te maken hoe invulling gegeven wordt aan alle maatschappelijke opgaves. Integraal.

Bekijk de online tool De Boerenposter

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over De Boerenposter? Neem contact op met: Bart Housmans: 06 – 34863848 of bart@boerenverstand.nl

De online boerenposter is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ en gefinancierd door POP3 Europees fonds voor
plattelandsontwikkeling, Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Utrecht.
 

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy