Proefveld sorghumteelt aangelegd

Proefveld sorghumteelt aangelegd

Op 24 mei 2018 zijn in Utrecht Oost proefvelden ingezaaid met 5 sorghum rassen en 1 maïsras. Sorghum is een milieuvriendelijk gewas dat goed bestand is tegen droogte en weinig bemesting vraagt.

Het gewas staat bekend om zijn efficiëntie benutting van stikstof en water. Door de dichte en diepe beworteling heeft het bovendien een positief effect op de bodem en het grondwater. Dankzij deze eigenschappen kan sorghum als voedergewas uitgroeien tot een alternatief voor maïs.

Proefvelden
Nederland kent verschillende grondsoorten. Wageningen Livestock Research (WLR) heeft in drie regio’s proefvelden aangelegd, namelijk op löss, zand en veen, om te onderzoeken hoe het zit met de opkomst, afrijping en de voederwaarde op dat type grond. Voor iedere grondsoort gelden andere onderzoekvragen. Het proefveld op zand bevindt zich op het melkveebedrijf van Hendrik Jan van de Vliert in Woudenberg. WLR doet onderzoek naar het opkomstpercentage, afrijping, drogestofopbrengst, voederwaarde, nitraatuitspoeling naar grondwater en vochtopname door de plant, en er wordt gemeten aan bodemvocht. WLR werkt samen met de financiers van dit project Waterschap Vallei en Veluwe en gebiedscoöperatie O-gen aan een demodag in september.

Op de hoogte blijven van het onderzoek
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Kijk dan bij Sorghum als nieuw voedingsgewas. Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere stappen in het onderzoek en de demonstratie bijeenkomst die half september gehouden zal worden, meldt u dan aan voor onze Sorghumnieuwsbrief. Klik dan op Aanmelden sorghumnieuwsbrief en vul uw gegevens in. U ontvangt dan per e-mail een nieuwsbrief wanneer er belangrijke stappen zijn gezet.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht