Subsidieregelingen voor de landbouw

Subsidieregelingen voor de landbouw

Er zijn verschillende regelingen waar duurzame landbouwers iets aan kunnen hebben. Bekijk het overzicht hieronder.

 

 

 

 

 

 

Regeling Jonge Land­bouwers (JOLA)

 • wat: POP3-openstelling jonge landbouwers (tot 41 jaar) om duur­zaam te investeren in hun bedrijf;
 • aanvragen: december 2018 tot en met 8 februari 2019 ;
 • meer informatie: www.provincie-utrecht.nl en www.lami.nl 

Stimulering Duurzame Energieproductie 2018 (SDE+)

 • wat: subsidie productie hernieuwbare elektriciteit: biomassa, geothermie, water, wind en zon;
 • aanvragen: najaar 2018;
 • meer informatie: www.rvo.nl of telefoon: (088) 042 42 42.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Mia en Vamil

 • wat: fiscale regeling extra aftrek bij investe­ringen in milieuvriendelijke technieken;
 • aanvragen: doorlopend;
 • meer informatie: www.rvo.nl  of telefoon: (088) 042 42 42.

Energie-Investerings­aftrek (EIA)

 • wat: fiscale regeling (aftrek 55,5% investe­ringskosten);
 • aanvragen: doorlopend;
 • meer informatie: www.rvo.nl of telefoon: (088) 042 42 42.

Regeling Groenprojecten

 • wat: banklening tegen lager tarief voor investeringen in energiebesparing of -opwekking;
 • aanvragen: doorlopend;
 • meer informatie: www.rvo.nl.

Energiefonds Utrecht

 • wat: voor initiatiefnemers duurzame ener­gieprojecten in de provincie Utrecht;
 • aanvragen: doorlopend;
 • meer informatie: www.energiefondsutrecht.nl.

LEADER

 • wat: subsidie versterken gebiedsgerichte economie en ontwikkelen van het platteland en duurzame landbouw;
 • aanvragen: tot en met december 2020;
 • meer informatie: Utrecht-Oost: www.o-gen.nl/leader, Utrecht-West: www.leaderweidseveenweiden.nl.

Verbetering verkaveling landbouwbedrijven

 • wat: POP3-openstelling verbetering landbouwstructuur en realisatie maatschappelijke doelen;
 • aanvragen: januari 2019-maart 2019;
 • meer informatie: www.provincie-utrecht.nl en www.lami.nl.

Samenwerking voor Innovatie

Kennisoverdracht

 • wat: POP3-openstelling voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
 • aanvragen: half mei-eind juli 2019;
 • meer informatie: www.provincie-utrecht.nl en www.lami.nl.

Niet-productieve investeringen water

Regeling Jonge Land­bouwers (JOLA)

 • wat: POP3-openstelling jonge landbouwers (tot 41 jaar) om duur­zaam te investeren in hun bedrijf;
 • aanvragen: december 2019 ;
 • meer informatie: www.provincie-utrecht.nl en www.lami.nl

Subsidieregeling verwij­deren asbestdaken

Wilt u op de hoogte blijven van subsidiemogelijkheden in Utrecht, meld u dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Krijgt u de nieuwsbrief al? Deel hem dan met uw collega's.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht