Subsidieregelingen voor de landbouw

Subsidieregelingen voor de landbouw

Er zijn verschillende regelingen waar duurzame landbouwers iets aan kunnen hebben. Bekijk het overzicht hieronder.

 

 

 

 

 

 

Regeling Jonge Land­bouwers (JOLA)

Stimulering Duurzame Energieproductie 2019 (SDE+)

 • wat: subsidie productie hernieuwbare elektriciteit: biomassa, geothermie, water, wind en zon;
 • aanvragen: najaar 2019;
 • meer informatie: www.rvo.nl of telefoon: (088) 042 42 42.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidie Regionaal partnerschap voor water en bodem van HDSR

 • wat:subsidieregeling van HDSR voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen;
 • aanvragen: vanaf 1 mei 2019
 • meer informatie: www.hdsr.nl/info_op_maat/agrariers/nieuws-0/subsidie-agrariers/
 • let op: De Regeling voor 2019 is per 1 mei 2019 open gesteld. Inmiddels is het merendeel van het beschikbare subsidiebudget voor waterkwaliteitsmaatregelen aangevraagd. Binnen het gereserveerde budget voor Utrecht-Oost heeft HDSR nog wel nog ruimte voor aanvragen. Ook binnen het subsidiebudget voor onderwaterdrainage kunt u nog een aanvraag indienen.

Subsidie Regionaal partnerschap voor water en bodem van AGV

Mia en Vamil

 • wat: fiscale regeling extra aftrek bij investe­ringen in milieuvriendelijke technieken;
 • aanvragen: doorlopend;
 • meer informatie: www.rvo.nl  of telefoon: (088) 042 42 42.

Energie-Investerings­aftrek (EIA)

 • wat: fiscale regeling (aftrek 55,5% investe­ringskosten);
 • aanvragen: doorlopend;
 • meer informatie: www.rvo.nl of telefoon: (088) 042 42 42.

Regeling Groenprojecten

 • wat: banklening tegen lager tarief voor investeringen in energiebesparing of -opwekking;
 • aanvragen: doorlopend;
 • meer informatie: www.rvo.nl.

Energiefonds Utrecht

 • wat: voor initiatiefnemers duurzame ener­gieprojecten in de provincie Utrecht;
 • aanvragen: doorlopend;
 • meer informatie: www.energiefondsutrecht.nl.

LEADER

 • wat: subsidie versterken gebiedsgerichte economie en ontwikkelen van het platteland en duurzame landbouw;
 • aanvragen: tot en met december 2020;
 • meer informatie: Utrecht-Oost: www.o-gen.nl/leader, Utrecht-West: www.leaderweidseveenweiden.nl.

Verbetering verkaveling landbouwbedrijven

Samenwerking voor Innovatie

Kennisoverdracht

 • wat: POP3-openstelling voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
 • aanvragen: 27 mei - 5 juli 2019;
 • meer informatie: www.provincie-utrecht.nl en www.lami.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van subsidiemogelijkheden in Utrecht, meld u dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Krijgt u de nieuwsbrief al? Deel hem dan met uw collega's.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht