Subsidie voor duurzame energie

Subsidie voor duurzame energie

Heeft u plannen om duurzame energie te gaan opwekken? Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

De SDE+-najaarsronde 2019 is open van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze ronde is € 5 miljard. De najaarsronde heeft 3 fases. In de eerste fase kunt u alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot € 13 cent/kWh.

Nieuw: transportindicatie en toestemmingsformulier

Vanaf de SDE+-najaarsronde 2019 geldt voor elektriciteitsproducenten een aanvullende voorwaarde. Wilt u een aanvraag indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Deze vraagt u aan bij uw netbeheerder. Daarnaast is een uniform formulier ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ geïntroduceerd. Bent u geen eigenaar van de beoogde locatie? Dan bent u verplicht om dit formulier - ingevuld en ondertekend door de eigenaar of eigenaren van de locatie - met uw aanvraag mee te sturen.

Exploitatiesubsidie

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Kijk dan op de website van www.rvo.nl.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht