Subsidieregeling voor bodem en water verlengd

Subsidieregeling voor bodem en water verlengd

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt 200.000 euro beschikbaar aan agrariërs in Utrecht/Zuid-Holland die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De subsidieregeling waarmee dit geld beschikbaar wordt gesteld is verlengd. Het aanvraagformulier kan tot en met 31-12-2018 worden ingediend. Zie hiervoor op de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Verbeteren waterkwaliteit

Denkt u over de aanschaf van een veegmachine, drinkbakken in de wei of andere bovenwettelijke maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit? Denk dan aan deze subsidieregeling. Agrariërs kunnen subsidie krijgen voor verschillende activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Agrariërs in Utrecht/ Zuid-Holland kunnen met hulp van een adviseur van het agrarisch collectief (de zogenoemde 'watermakelaars') via een agrarisch waterplan subsidie aanvragen. Voorwaarde hierbij is dat tenminste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of een watergang (sloot).

Contactgegevens watermakelaars

Regelingen in een notendop

In aanmerking komen éénmalige en bovenwettelijke maatregelen geselecteerd uit de BOOT-lijst (Besluit Overleg Open Teelten). Bovenwettelijk betekent dat de maatregelen verder gaan dan volgens de bestaande regelgeving verplicht is. Agrariërs kunnen per gebied kleinschalige investeringsmaatregelen nemen. Zij kunnen zelf bepalen welke maatregelen uit de stimuleringsregeling zij uitvoeren. Voorwaarde is dat er geen andere waarden geschaad worden. Denk aan weidevogelkerngebieden, verbeteren biodiversiteit en cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Meer weten

Wilt u meer weten over de subsidieregeling of een aanvraag doen? Kijk dan op de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht