Veel animo voor kleine windmolens onder agrariërs

Veel animo voor kleine windmolens onder agrariërs

Onder agrariërs is veel interesse voor windenergie. Dat bleek uit de grote opkomst bij de informatiebijeenkomst over kleine windmolens op 21 februari in boerderij Fortzicht in Groenekan, waar voor- en nadelen van kleine windmolens op agrarische bedrijven werden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 februari namen Marcel van der Voort (WUR) en Tim van de Kruijs (EAZ) de aanwezigen mee in de wereld van de kleine windmolens. Dit zijn molens met  een as-hoogte tot 20 meter.  Een kleine windmolen heeft de voordelen van windenergie maar veel minder impact op het landschap. Beide sprekers lieten zien dat met een combinatie van zon en wind een bedrijf een stabielere energieproductie realiseert. “Hierdoor kunnen bedrijven dan tot zo’n 60% van de energie die ze opwekken meteen zelf verbruiken,” vertelt Tim van de Kruijs. “Met alleen zon blijft dit percentage rond de 30 steken.” Met een combinatie van wind en zon kan er op een bestaande aansluiting meer elektriciteit geproduceerd worden. Een voordeel want er is geen zwaardere en duurder aansluiting nodig. “Slechts op 3% van de tijd geeft een combinatie van zon en wind teveel elektriciteit,” merkt Marcel van der Voort op.

Businesscase

Voor een goede businesscase is voldoende wind de belangrijkste voorwaarde. Een kleine windmolen moet passen op het bouwblok en passen bij de bedrijfssituatie. Het is maatwerk. Net als bij zon, geldt dat de businesscase voor bedrijven met een verbruik onder de 50.000 kWh eerder sluitend is.

Op een kleine windmolen kan SDE-subsidie aangevraagd worden. Hou er wel rekening mee dat er, vanwege deze aanvraag en het feit dat er een vergunning aangevraagd moet worden, minimaal een half jaar zit tussen het moment van aanschaf en de daadwerkelijke plaatsing.

Extra informatiebijeenkomst

Omdat er zoveel belangstelling was voor deze informatiebijeenkomst, is besloten een tweede bijeenkomst te organiseren. Klik voor meer informatie op 27 maart: tweede bijeenkomst over kleine windmolens voor agrariërs.

Traject Energieneutrale Melkveehouderij

De informatiebijeenkomst over kleine windmolens is onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij. In Utrecht werken de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen met de agrariërs toe naar een energieneutrale melkveesector. De inzet is dat de sector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

 

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht