Water bergen met boerenverstand in Papekop

Water bergen met boerenverstand in Papekop

Bij hevige regenval helpt agrariër Harold Vlooswijk uit Papekop Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden door water te bergen op een perceel grasland in Papekop. Dit gebeurt om wateroverlast te voorkomen.

Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel ingericht als piekwaterberging. De verwachting is dat de berging 1 tot 2 keer per 10 jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week. De overige tijd is het perceel in gebruik als grasland. Er kan ruim 3.000 m3 water geborgen worden. Bij hevige regenval krijgt de agrariër een sms van het waterschap en kan hij het water met een grote pomp op zijn land pompen. Als de overlast in de polder voorbij is, loopt de berging onder vrij verval leeg. Het waterschap monitort het effect van de maatregel om onder meer te zien hoe het bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast.

Hoogheemraad Jansen op de Haar is blij met de inzet van Vlooswijk: “We kunnen het als waterschap gewoon niet meer alleen. Zo fijn dat er agrariërs in ons werkgebied zijn die dat ook zien. Ik hoop nog meer contracten te tekenen om klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.”

Ook water bergen op uw land?

Woont u in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht (het werkgebied van HDSR) en wilt u ook water bergen op uw land? Neem dan contact op met Beke Romp van het waterschap. Hij is telefonisch te bereiken via 030 209 7150 per e-mail via beke.romp@hdsr.nl. U kunt ook contact opnemen met de Agrarische Natuurvereniging (ANV) in uw gebied.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht