Organisatie

Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen werken samen aan een duurzame land- en tuinbouw met financieel gezonde bedrijven in de provincie Utrecht. De thema’s landbouw en milieu staan daarbij centraal. 

We ondersteunen partijen en ondernemers in Utrecht om hun ambities op het gebied van landbouw en milieu te concretiseren en te realiseren. We doen dit door partijen samen te brengen, te faciliteren bij het opzetten van projecten, en soms door een project financieel te ondersteunen. We adviseren de provincie op basis van wat er leeft in het gebied en jagen projectvoorstellen aan die bijdragen aan haar beleid.

Op onze website www.LaMi.nl vindt u ideeën, tips, onderzoeksresultaten, handige links en kennis over een milieuvriendelijke en vitale bedrijfsvoering in de land- en tuinbouw. Daarnaast informeren en inspireren we ondernemers via bijeenkomsten, de Aanjager en nieuwsbrieven.

Loopt u rond met een wens of idee op het terrein van de landbouw en milieu? Wilt u een maatregel testen in de praktijk? Neem dan contact op met:

Contactpersonen
 

Jolande Schuurman
Jolande Schuurman
Tel.: 06 2112 4625