Organisatie

Onder de vlag van LaMi werken Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen samen aan een duurzame land- en tuinbouw met financieel gezonde bedrijven in de provincie Utrecht. De thema’s landbouw en milieu staan daarbij centraal.

We ondersteunen partijen en ondernemers in Utrecht om hun ambities op het gebied van landbouw en milieu te concretiseren en te realiseren. We doen dit door partijen samen te brengen, te faciliteren bij het opzetten van projecten, en soms door een project financieel te ondersteunen. We adviseren de provincie op basis van wat er leeft in het gebied en jagen projectvoorstellen aan die bijdragen aan haar beleid.

We informeren en inspireren ondernemers via bijeenkomsten, de Aanjager, nieuwsbrieven en de website. Lami.nl is een digitaal loket vol ideeën, tips, onderzoeksresultaten, handige links en kennis over een milieuvriendelijke en vitale bedrijfsvoering in de land- en tuinbouw.

Loopt u rond met een wens of idee op het terrein van de landbouw en milieu? Wilt u een maatregel testen in de praktijk? Neem dan contact op met:

Contactpersonen
 

Renske Klein
Renske Klein
Tel.: 06 1378 6740
Jolande Schuurman
Jolande Schuurman
Tel.: 06 2112 4625