Bewust en beter beweiden

Bewust en beter beweiden

Veehouders krijgen een training om hun beweidingsmanagement te verbeteren. Aan de hand van actuele bedrijfsgegevens over grasgroei en grasvoorraad.

Door verkeerde keuzes in het beweidingsmanagement kunnen directe en indirecte verliezen groot zijn. Dat blijkt uit het rendement van beweiding, dat soms slechts een grasbenutting van 50% geeft. Het project ‘Bewust en beter beweiden’ wil het beweidingsmanagement sterk verbeteren. En daarmee de gras-, mest- en bodembenutting in de totale kringloop van het individuele melkveebedrijf verhogen. Het project draagt ook bij aan het behoud van de weidegang in de provincie Utrecht.

Op de bedrijven die meedoen, wordt over een periode van 22 weken wekelijks de hoogte van het gras gemeten. Zo komt de actuele grasgroei en grasvoorraad in beeld. De wekelijkse meetresultaten worden met een Beweidings-Advies naar de deelnemers teruggekoppeld. Zij bespreken vervolgens met een weidecoach de resultaten, verbeterpunten, en praktische keuzes die op dat moment nodig zijn. Die keuzes hangen nauw samen met de actuele, vaak snel veranderende grasgroei, weersomstandigheden en bodemgesteldheid.

Het coachen van de veehouders in hoe ze de resultaten het beste kunnen interpreteren en inzetten op hun bedrijf, is een belangrijk onderdeel van het project. Wekelijkse meetresultaten zijn nieuw en nog onbekend voor de veehouders. De enige informatie die zij momenteel (eenmaal per jaar) krijgen over grasgroei en grasopbrengst, zijn berekende waarden op jaarniveau uit de rapportage van de Kringloopwijzer. Ter vergelijking: van de koe, en van producten als krachtvoer, mais en bierbostel die in de stal worden gevoerd, zijn op bijna alle bedrijven tot in detail cijfers beschikbaar.

De adviseurs van de veehouders krijgen ook een training om de meetresultaten te begrijpen en toe te passen in de bedrijfsvoeringen van hun klanten. Zij blijven de veehouders immers ook na het project bezoeken en adviseren.

Het project is gestart in 2018 en loopt 1 jaar. Een uitloop met een nieuwe meetronde in 2019 is mogelijk. Alle resultaten en ervaringen worden gedeeld op vakdagen, tijdens demonstraties, en met andere netwerken en groepen. Bijvoorbeeld bij het project ‘Polderkennis op Peil’ in West-Utrecht. En bij de op te starten kringloopprojecten in Oost-Utrecht.

Project Bewust beter beweiden
Uitvoerder PPP-Agro Advies
Contactpersoon Wim Honkoop via w.honkoop@ppp-agro.nl of 06 1352 2542


 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy