Bodemtemperatuur-afhankelijk bemesten

Bodemtemperatuur-afhankelijk bemesten

Hoe stem je in het vroege voorjaar de bemesting af op het moment dat gras nutriënten opneemt? En bij welke uitrij-omstandigheden is het risico op emissies gering? Dit project zoekt naar antwoorden om de emissie van meststoffen naar water en lucht in het westelijk veenweidegebied te verminderen.

Momenteel is voor veenweiden het advies om de eerste gift van stikstof op het grasland te geven, wanneer de zogeheten temperatuursom (T-som) tussen de 180 en 280 graden valt en de grond berijdbaar is. De T-som is de optelsom van alle daggemiddelde temperaturen boven nul vanaf 1 januari.

Nadeel is dat de T-som teveel afwijking geeft voor de actuele situatie in het voorjaar. Het houdt ook onvoldoende rekening met de verschillen tussen grondsoorten. Daarnaast houden de huidige wettelijke normen voor uitrijtijdstippen geen rekening met de uitrijomstandigheden en is het keuzemoment van mestaanwending bijvoorbeeld ook afhankelijk van de beschikbaarheid van loonwerkers. Er is daarom behoefte aan een nauwkeuriger maat voor het optimale bemestingstijdstip, waarmee de veehouder en de loonwerker beter op de situatie kunnen inspelen. Het meten van de bodemtemperatuur zegt veel meer over de staat van de bodem in relatie tot de activiteit van graswortels en bodemleven.

Dit project wil de complexheid en interactie van de bodemtemperatuur, weersomstandigheden en bodemvochtsituatie inzichtelijker maken. Zo zijn relatief natte atmosferische omstandigheden nodig om emissies naar de lucht te beperken. Terwijl juist relatief droge bodemomstandigheden bijdragen aan zo min mogelijke afspoeling. Daarbij moeten de groeiomstandigheden voor gras zodanig zijn, dat de nutriënten goed worden opgenomen.

Het onderzoek vindt plaats op 20 melkveebedrijven in Utrecht en gelijktijdig ook bij bedrijven in Noord- en Zuid-Holland. Belangrijk gewenst resultaat is het ontwikkelen van een app om de complexheid van omgevingsfactoren op het moment van mesttoediening te overzien, en ernaar te handelen. De app moet melkveehouders inzicht en handvatten geven voor de actuele situatie. En liefst ook voor de weersverwachtingstermijn van minimaal 5 dagen.

Project Bodemtemperatuur-afhankelijk bemesten
Uitvoerder Wageningen Livestock Research
Contactpersoon Bennie van der Fels

 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy