AFGELOPEN: Polderkringloop Natuurlijk Montfoort (LEADER)

Polderkringloop Natuurlijk Montfoort is een melkveebedrijf dat zich openstelt als leer- en doeplek In Montfoort. Het is een boerderij die bewust kiest voor binding met de omgeving. Het vinden van evenwicht tussen landbouw, natuur en mensen staat centraal. Het bedrijf vertelt over deze zoektocht om anderen te prikkelen ook aade slag te gaan met het sluiten van kringlopen. Door de Bokashi-kringloop, een mobiele kippenkar en eierautomaat en educatie maakt de boerderij leerlingen en anderen op een laagdrempelige manier nieuwsgierig om samen ‘circulair te gaan’ en de leefomgeving te verbeteren.  

 

Gezonde leefomgeving

De initiatiefnemers van dit project willen een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Ook willen ze mensen meer bewust maken van het belang van biodiversiteit en bodemleven. Van het leven mét de natuur. Als melkveebedrijf maken ze stappen naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw. Ze betrekken hier hun omgeving bij, omdat het effect dan groter is. Het doel is om samen met burgers en jongeren kringlopen te sluiten en samen efficiënter om te gaan met grondstoffen zodat bodem, water en lucht minder worden beïnvloed.

Doelen van het project:

 • Verdere ontwikkeling in circulair door opzetten nieuwe Bokashi kringloop voor hun eigen maaisel;
 • Bodemleven verbeteren met Bokashi-kringloop. Meer wormenleven en meer organische stof voor sponswerking in droogte- en natte perioden op de zware klei;
 • Samen opzetten circulaire keten bladafval-Bokashi met gemeente Montfoort en burgers;
 • Kippenkar en eierautomaat, zo voedsel van dichtbij opzetten (korte keten) en meer verbinding met burgers krijgen;
 • Broedplaats en leer- doeplek: een plek voor pioniers waarmee ze anderen inspireren en een plek bieden om ervaring op te doen.;
 • Broedplaats voor meer samenwerken en ontwikkelen van nieuwe kringloopketens;
 • Onderwijs: “Boerderij in de kijker” voor basisscholen. Voor Wellant VMBO (kringlopen, bodemleven/wormen, Bokashi, voedselkringloop, afval/grondstoffen, biodiversiteit, leven met natuur). Jongeren bewuster maken en interesseren voor circulair leven;
 • Burgers bewuster maken van circulair leven;
 • Verbeteren relatie/verbinding dorp-stad-land door kippenkar, Bokashi en broedplaats;
 • Kloof landbouw en natuur verkleinen;
 • Uiteindelijk: een betere leefomgeving.

Meer informatie

Meer weten over dit project of over de mogelijkheden van steun vanuit LEADERBel met Marianne Breedijk van de aanjaaggroep: 06 – 22566381 of bezoek de website LEADER Weidse Veenweiden.

Lees meer over LEADER subsidie.

Logo Europese Unie en Leader en provincie Utrecht met slagzin Europees Landbouwfonds voor Plattelandscontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland