AFGELOPEN: Lokaal Voedsel Utrecht (LEADER)

Het samenwerkingsproject Lokaal Voedsel Utrecht brengt de vraag naar voedsel en het lokale aanbod naar elkaar toe. Dit gebeurt door meet & match-bijeenkomsten, waar aanbieders en afnemers (B2B) elkaar per regio kunnen ontmoeten. Daarnaast verzorgen de LEADER groepen Utrecht-Oost en Weidse Veenweiden praktijkgerichte leergangen. Onder meer over hoe je lokaal voedsel het beste kunt presenteren, wat de wensen zijn van zakelijke afnemers, wat de wettelijke eisen zijn, hoe je aan community building doet en over de operationele kwaliteit van coöperaties. En tot slot is er een ‘Lokaal-voedsel-makelaar’ die de vraag en het aanbod samenbrengt.

Verbinding maken

Het bewustzijn over voeding en voedsel is aan het veranderen. Mensen willen gezond eten. Hechten steeds meer waarde aan de manier waarop hun voedsel is geproduceerd: Waar komt het vandaan? Wie was verantwoordelijk? Bij veel burgers, winkeliers en in de horeca groeit daarom de vraag naar lokaal voedsel. En lokale producenten en boerencoöperaties willen hun aanbod graag in de eigen regio afzetten. De vraag naar lokaal voedsel is er dus, en het aanbod ook. Als boer heb je mogelijkheden hierop in te spelen: tijd om verbinding te maken. 

Meer informatie

Meer informatie over meedoen aan Lokaal Voedsel Utrecht vind je hier:

Of mail: marianne@lokaalvoedsel-utrecht.nu 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van steun vanuit LEADER? Bel met Maike van der Maat van de aanjaaggroep: 06 – 8142 9019. 

Lees meer over LEADER subsidie.

Logo Europese Unie en Leader en provincie Utrecht met slagzin Europees Landbouwfonds voor Plattelandscontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland