Venturidop zelfde bestrijdingsresultaat als standaard neveldop

Venturidop zelfde bestrijdingsresultaat als standaard neveldop

Bij fruitteler Cornelis Uijttewaal in het Kromme Rijngebied is het bestrijdingsresultaat van drift reducerende doppen (venturidoppen) en standaard neveldoppen met elkaar vergeleken.

Drift van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijke oorzaak van normoverschrijdingen in het Utrechtse oppervlaktewater. Een belangrijke maatregel om de hoeveelheid drift te beperken, is venturidoppen te gebruiken in plaats van standaard neveldoppen. In 2015 voerden Fruitconsult en PPO Fruitteelt in het Kromme Rijngebied een praktijkdemo uit om de verschillende doptypes met elkaar te vergelijken.

In de demo is het bestrijdingsresultaat van schurft op de appelsoort Jonagold onderzocht. Belangrijkste twijfel bij veel fruittelers over venturidoppen is of deze wel een vergelijkbaar goed bestrijdingsresultaat geven als de standaard neveldoppen. Het onderzoek is uitgevoerd met ondersteuning van Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en LaMi.

Uitkomst is dat de bestrijding van schurft goed gelukt is en er geen verschil in bestrijdingsresultaat tussen de vergeleken spuitdoptypes is waargenomen. Het verschil in zichtbaar residu tussen de vergeleken spuitdoppen was niet van betekenis. Bij de uitvoering van deze demo ondervond de fruitteler ook nauwelijks praktische problemen zoals verstopte doppen. Dit was eerder bij de introductie van de venturidoppen nog wel het geval, maar intussen zijn deze kinderziektes overwonnen. Wel vraagt het werken met venturidoppen iets meer tijd en aandacht. Bijvoorbeeld vanwege het schoonspoelen van de spuitleidingen na elke spuitronde.


Project Demo driftreductie
Uitvoerders Fruitconsult en PPO Fruitteelt
Opdrachtgever Gebiedscoöperatie O-gen
Contactpersoon Jolande Schuurman

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy