Digitale erfemissiescan

Digitale erfemissiescan

Met de digitale tool ‘Erfemissiescan gewasbescherming’ kunnen agrariërs het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen.

De erfemissiescan reikt ook maatregelen aan om die emissie te verminderen. De tool is beschikbaar op erfemissiescan.nl. Ze is door de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) in 2017 uitvoerig getest bij 12 fruittelers in Gelderland.

Uit de scans kwam naar voren dat op de meeste bedrijven de aandachtspunten vanuit de emissiescan goed op orde waren. Ook waren er verbeterpunten. Zoals een uitlekbaan op de dompelaar plaatsen. Of de vul- en spoelplaats verbeteren. Of zorgvuldiger werken bij het uitwendig reinigen van spuitapparatuur, en tijdens het reinigen van de apparatuur vaker verplaatsen.

De spuit mag maximaal tweemaal per jaar op dezelfde plek worden schoongemaakt. Voorwaarde is wel dat deze plaats onverhard is. Op het erf mag de spuit onbeperkt worden schoongemaakt, mits de vloer vloeistofdicht is en het water wordt opgevangen. Dit was op een aantal bedrijven niet optimaal.

Gert van Os heeft als een van de eerste Utrechtse fruittelers ervaring opgedaan met de digitale erfemissiescan. Daaruit bleek dat hij de afgelopen jaren al veel maatregelen heeft genomen om de emissie vanaf zijn erf in Benschop te verminderen. ‘Alleen is mijn vul- en spoelplaats intussen te klein, omdat spuitmachines steeds groter worden. Ik moet naar een betonplaat van 240 vierkante meter toe. Ik heb een offerte aangevraagd en schrok van de kosten. De bestaande situatie aanpassen is veel duurder dan nieuwbouw.’

Het kostte Van Os weinig moeite om de erfemissiescan in te vullen. ‘Een zinvolle actie, omdat het de emissiestromen vanaf het erf goed in beeld brengt. Compleet met maatregelen om de emissie terug te dringen. Binnen de NFO-afdeling Vecht en IJssel waar ik voorzitter van ben, heb ik de leden al opgeroepen de scan uit te voeren. Het vergroot je inzicht en is goed voor je bewustwording. Na afloop weet je wat de eventuele knelpunten op het erf zijn en hoe je die kunt aanpakken.’

De ingevulde gegevens blijven eigendom van de fruitteler, maar kunnen wel worden gebruikt voor analyses.  De tool is ontwikkeld door CLM en Adviesbureau Brooswater en uitgetest en gefinetuned in Gelderland. Eind 2017 hebben 25 fruittelers in de provincie Utrecht de erfemissiescan uitgevoerd. Eind 2018 zijn dit 50 fruittelers. En eind 2020 75 fruittelers, wat ook is vastgelegd in het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in 2018 de subsidieregeling ‘Regionaal Partnerschap Bodem en Water’ opengesteld voor investeringen in waterkwaliteit. Subsidiabel zijn onder andere beslissingsondersteunende systemen, maatregelen tegen erfafspoeling volgens de erfscan, investeringen in precisiebemesting, en spuitapparatuur of spuittechnieken die verder gaan dan wettelijk is verplicht.

Project Digitale Erfemissiescan
Uitvoerder NFO

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy