Duurzaam Werken aan Bodem en Water

Duurzaam Werken aan Bodem en Water

In Utrecht Oost en de Gelderse Vallei werkten meer dan 200 melkveehouders met hun gebiedspartners samen om mineralen op melkveebedrijven beter te benutten.

Het project is de opvolger van het project Duurzaam Bodembeheer Utrecht-Oost. De deelnemers lieten hun bedrijfscijfers analyseren. Kengetallen over mineralenbenutting, graslandopbrengsten, voerefficiëntie en bedrijfsmanagement zijn daarvoor op een rij gezet.

Binnen het project werkten het collectief Utrecht-Oost, waterschap Vallei en Veluwe en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met elkaar samen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door beide waterschappen en Provincie Utrecht. Tien belangrijke toeleverende bedrijven uit de voersector deden ook mee. Zij motiveerden hun klanten, de melkveehouders, om te werken met de Kringloopwijzer.

De resultaten zijn geanalyseerd door het projectteam en vervolgens verwerkt tot individuele en groepsoverzichten. De bespreking van de uitkomsten vond plaats in studiebijeenkomsten met een groep klanten van een voerleverancier, het projectteam en een adviseur van de voerleverancier. Menig melkveehouder mocht een kringloopcertificaat in ontvangst nemen.

Honderden andere agrariërs zijn ook deelgenoot gemaakt van de uitkomsten, inzichten en prestaties van de deelnemers. Bijvoorbeeld tijdens lezingen, demonstraties en excursies.

Project Duurzaam Werken aan Bodem en Water
Uitvoerder Collectief Utrecht-Oost
Contactpersoon Hans Veurink of Jolande Schuurman
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy