Duurzame Bedrijfsplannen (deelproject Duurzame Landbouw met Natuur)

Duurzame Bedrijfsplannen (deelproject Duurzame Landbouw met Natuur)

Er is veel kennis over maatregelen die een agrarische ondernemer op zijn bedrijf kan toepassen op het gebied van bodem-, water- en biodiversiteitsbeheer. Maar voor ieder bedrijf liggen de kansen en wensen anders.

Doel van het deelproject 'Duurzame bedrijfsplannen' is om deze kennis over duurzame landbouwmaatregelen om te zetten in praktische handvatten die op bedrijfsniveau kunnen worden uitgevoerd door een bedrijfsspecifiek plan op te stellen. In een duurzaam bedrijfsplan wordt samen gekeken naar persoonlijke doelen, toekomstperspectieven en duurzaamheidsthema's op het bedrijf, zodat het duurzaam bedrijfsplan past bij boer, het erf en de bedrijfsvoering. Het is een onafhankelijk advies.

Voorbeelden van praktische duurzame bedrijfsplannen:

 • Advies over gebruik kruidenrijkgrasland binnen bedrijfsvoering.
 • Advies over aanplant, aanleg en onderhoud landschapselementen.
 • Advies over natuurlijk bodembeheer en verhogen organische stof gehalte.
 • Advies over (gedeeltelijk) sluiten van de koolstofkringloop.
 • Advies over verhogen Biodiversiteit (boven en ondergronds).
 • Advies over bescherming van specifieke soorten (flora en fauna).
 • Advies over aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers.
 • Advies over inzaaien en onderhoud vanggewassen, groenbemesters en vogelakkers.
 • Advies over gebruik en toepassing ruige mest voor bodemvruchtbaarheid.
 • Advies over het gebruik van akkerranden, functionele agrobiodiversiteit en beheer insectenpopulaties.
 • Advies over gebruik van Bokashi en andere compostvormen.

Aanmelden

Bent u agrariër in de provincie Utrecht en geïnteresseerd om mee te doen? Meld u dan aan bij projectleider Sjoerd Pietersen: duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of 06-50848686. Aan dit advies zijn voor u geen kosten verbonden. Het project wordt volledig gefinancierd door de Provincie Utrecht.

Duurzame Landbouw met Natuur

Het project is onderdeel van het programma 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht', een samenwerking tussen verschillende landbouw- en natuurorganisaties. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.

 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy