Duurzame Bedrijfsplannen (deelproject Duurzame Landbouw met Natuur)

Duurzame Bedrijfsplannen (deelproject Duurzame Landbouw met Natuur)

Er is veel kennis over maatregelen die een agrarische ondernemer op zijn bedrijf kan toepassen op het gebied van bodem-, water- en biodiversiteitsbeheer. Maar voor ieder bedrijf liggen de kansen en wensen anders.

Doel van het deelproject “Duurzame bedrijfsplannen” is om deze kennis over duurzame landbouwmaatregelen om te zetten in praktische handvatten die op bedrijfsniveau kunnen worden uitgevoerd door een bedrijfsspecifiek plan op te stellen. In een duurzaam bedrijfsplan wordt samen gekeken naar persoonlijke doelen, toekomstperspectieven en duurzaamheidsthema's op het bedrijf, zodat het duurzaam bedrijfsplan past bij boer, het erf en de bedrijfsvoering. Kosteloos en op basis van onafhankelijk advies.

Voor deelname en meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Pietersen. (spietersen@ltonoord.nl)

 

Gepubliceerd op