Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector

Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector

Spuiwater uit de veehouderij toepassen in de fruitteelt als meststof, onkruidbestrijder en bladverteerder? Dit project onderzoekt de mogelijkheden.

Spuiwater wordt in de fruitsector nog niet gebruikt, maar fruitteler Wim van Wijk heeft er op zijn bedrijf in de Kromme Rijnstreek al ervaring mee opgedaan. Mogelijk is spuiwater uit chemische luchtwassers goed te benutten in de fruitteelt. Om dit wetenschappelijk te kunnen onderbouwen, is fundamentele kennis nodig over de effecten van de innovatieve en duurzame toepassing van spuiwater in de fruitteelt. Op de bodem, het gewas en het onkruid.

Daarvoor voeren Wim van Wijk met collega-fruitteler Kees van Dijk en varkenshouder Wim van Vulpen een viertal experimenten uit. Samen met Delphy en Wageningen Plant Research onderzoeken zij de mogelijkheden van spuiwater als meststof. Ook bepalen zij het effect van spuiwater op onkruiden, de oorworm en de bladval.

Het project brengt ook de beschikbaarheid van spuiwater in de regio Utrecht in kaart. Dit om de mogelijkheden in te schatten voor samenwerking tussen andere fruittelers en intensieve veehouders. Het spuiwater waarmee de 2 fruittelers binnen dit project werken, is afkomstig van de nabijgelegen varkenshouderij van Wim van Vulpen. Zo wordt het restproduct van de ene sector een waardevolle grondstof voor de andere sector.

De onderzoeksresultaten worden breed verspreid via rapportages, nieuwsbrieven en groepsbijeenkomsten met demonstraties. Zo heeft ook een bredere groep van fruittelers en varkenshouders hiervan profijt. Projecten LTO Noord verzorgt de projectleiding en communicatie.

Project Innovatief hergebruik van spuiwater in fruitsector
Uitvoerder Projecten LTO Noord

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy