Kavelruilloket Utrecht-West

Kavelruilloket Utrecht-West

Gebiedscommissie Utrecht-West wil met dit project kavelruilplannen aanjagen, ontwikkelen en uitvoeren. Om beweiding te bevorderen en de concurrentiepositie van grondgebonden bedrijven te verbeteren. En om het agrarische verkeer op kwetsbare wegen in het veenweidegebied te verminderen.

In het westelijke deel van Utrecht groeit het ene bedrijf, terwijl het andere bedrijf stopt. Hierdoor versnippert de verkaveling. Het Kavelruilloket Utrecht-West maakt zich daarom sterk voor vrijwillige en participatieve vormen van kavelruil. Het wil een cultuur bewerkstelligen waarbij boeren zelf het initiatief nemen tot kavelruil.

Het Kavelruilloket geeft voorlichting en maakt boeren en andere grondeigenaren bewust van de voordelen van een goede verkaveling. Zij kunnen er ook terecht voor advies en ondersteuning. Het loket werkt met vaste kavelruilcoördinatoren per gebied en met de inzet van vertrouwenspersonen.

Samenwerking tussen publiek en private partijen, gelijkwaardigheid, vertrouwen en snelheid staan centraal bij de aanpak. Deze is gebaseerd op jarenlange ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van vrijwillige kavelruilen in Utrecht-West en daarbuiten. Die ervaring leert dat een ruilproces pas werkelijk kan beginnen als doelen, inbreng van gronden en spelregels van het kavelruilproces zoveel mogelijk concreet zijn.

Gebiedscommissie Utrecht-West is oprichter van het Kavelruilloket. Beoogde resultaten zijn onder andere 5 tot stand gebrachte integrale kavelruilprojecten, onder regie van de aanvrager. En 5 kavelruilen die boeren zelfstandig organiseren.

De kavelruilen in het gebied dragen ook bij aan maatschappelijke doelen voor waterkwaliteit, waterbeheer, landschap, recreatie, infrastructuur en het Nationaal Natuurnetwerk.

Project Kavelruilloket Utrecht-West
Contactpersoon Jos Geenen

Gepubliceerd op