Koolstofkringlopen

Koolstofkringlopen

Utrechtse veehouders brengen de koolstofkringlopen op hun bedrijf in kaart. Om te ontdekken waar koolstof verloren gaat en hoe je het gebruik ervan kunt vergroten.

De 20 veehouderijen die met dit project meedoen, maken kennis met technieken om uit drijfmest kunstmest te maken. Ook gaan zij slootveegsel en bermmaaisel hergebruiken als bodemverbeteraar. Daarnaast doen zij ervaring op met het fermenteren van organische reststromen en het toepassen van organische kunstmestsoorten als de GroenFosfaat-korrel.

Nadruk ligt op het organische stofgehalte in de bodem. Door dit te verhogen, leg je meer koolstof vast. Dit draagt bij aan bodems die water beter bufferen, en aan beter begaanbare percelen voor machines. Bovendien is er bij een hoger organische stofgehalte minder uitspoeling van mineralen en minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Dat is goed voor het milieu en het klimaat.

Melkveehouder De Wit in Benschop doet ook mee met Koolstofkringlopen. Dat hij oog heeft voor het organische stofgehalte in de bodem, blijkt uit het feit dat hij de zode niet onderwerkt als het grasland aan vernieuwing toe is, maar aan doorzaaien doet. Het organische stofgehalte in de bodem wordt daardoor op peil gehouden.

De ingebruikname van een nieuwe vrijloopstal voor zijn 150 koeien stelde hem in staat om een nieuwe ondergrond te introduceren. Hij koos voor een mix van houtsnippers en dierlijke mest, wat een fijne, potgrondachtige compost oplevert. De compost rijdt hij zoveel mogelijk uit over het eigen grasland. Omdat de organisch gebonden stikstof in de compost langzaam vrijkomt, heeft de bodem er jarenlang plezier van. De Wit hoopt dat de compost ten opzichte van drijfmest op de korte en langere termijn een positievere bijdrage levert aan het organische stofgehalte in de bodem.

Edith Finke, adviseur Rundvee bij DLV Advies, begeleidt Koolstofkringlopen. Het project is mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP).

Project Koolstofkringlopen
Uitvoerder DLV Advies
Contactpersoon Edith Finke | 06 5340 7806

Filmpje: Boeren bezochten in oktober 2018 het melkveenbedrijf van Matte Eikelenboom in Lopikerkapel. Daar kregen ze informatie over kruidenrijk grasland en specifieke bemesting van het bodemleven. Doel van het project Koolstof Kringlopen is het verhogen organische stofbalans in de bodem. Bekijk het filmpje van Nieuwe Oogst: Kruidenrijk grasland is kwestie van fintetuning.


 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy