Meten aan erfafspoeling

Meten aan erfafspoeling

Wat is het effect van erfafspoeling op de waterkwaliteit? Projecten LTO Noord gaat dit samen met  geïnteresseerde veehouders onderzoeken.

Projecten LTO Noord zoekt voor dit project veehouders die inzicht willen krijgen in het effect van de erfafspoeling van hun eigen bedrijf op de kwaliteit van het oppervlaktewater in nabije sloten. Gekozen is voor het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe: de Gelderse Vallei en Eemland. En voor het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waar het Kromme Rijngebied, Langbroekerwetering en Eiland van Schalkwijk onder vallen.

Via meetstrips kunnen de veehouders eenvoudig zelf metingen uitvoeren en inzicht krijgen in ammonium- en fosfaatgehaltes. Alle resultaten worden gegarandeerd anoniem behandeld.

Project Meten aan erfspoeling
Uitvoerder Projecten LTO Noord
Contactpersoon Noen Lambers: lambers@projectenltonoord.nl of 088 888 66 77

Gepubliceerd op