Monitoring (deelproject van Duurzame Landbouw met Natuur)

Monitoring (deelproject van Duurzame Landbouw met Natuur)

Om de juiste beheer- en inrichtingsmaatregelen te nemen om de biodiversiteit in het landelijk gebied en op het boerenerf te verbeteren is het van belang dat er goede monitoringsgegevens van flora en fauna beschikbaar zijn. Alleen dan kunnen gerichte maatregelen genomen worden die ten goede komen van de voorkomende soorten in het agrarisch cultuurlandschap.

In dit deelproject wordt gewerkt aan een zo compleet mogelijk overzicht van flora en fauna gegevens in Utrecht. Nadat maatregelen genomen zijn op bedrijfs- of regionale schaal willen we blijven monitoren welke invloeden deze maatregelen hebben op het herstel van de biodiversiteit.

Voor meer info over het deelproject Monitoring kunt u contact opnemen met Hein Pasman  (h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl)

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy