Pilot Groene Contour (deelproject Duurzame Landbouw met Natuur)

Pilot Groene Contour (deelproject Duurzame Landbouw met Natuur)

Verwacht wordt dat een minder strikte scheiding van natuur en landbouw binnen de Groene Contour kan leiden tot hogere waarden voor natuur en landschap. Vanuit dit deelproject “Groene Contour”  onderzoeken we op welke manier de Groene contour door boeren (in samenwerking met de verpachters) ingericht en beheerd kan worden, zodat er een gezonde bedrijfsvoering mogelijk is en de tegelijkertijd de biodiversiteit wordt verhoogd.

De pilot heeft als doel ontwikkelscenario’s op te stellen en deze te testen op haalbaarheid. In eerste instantie worden er twee ontwikkelscenario’s opgesteld voor een melkveebedrijf en een biologisch vleesveebedrijf die deel uitmaken van een landgoed. De uitkomsten daarvan kunnen ook interessant zijn voor andere bedrijven in op of tegen de Groene contour aan.

Bevindt uw bedrijf zich binnen of nabij de groene contour en heeft u interesse in het mee doen van deze pilot? Dan kunt u contact opnemen met Max Zevenbergen (m.zevenbergen@nmu.nl). In overleg met de provincie bekijken wij dan wat de mogelijkheden zijn.

Gepubliceerd op