Pilot uitbreiden krabbenscheer

Pilot uitbreiden krabbenscheer
Foto René Faber

In 2016 zijn in sloten in Zegveld en omstreken krabbenscheerplanten uitgezet. Belangrijkste doel is de biodiversiteit in de sloten te bevorderen.

Krabbenscheer verlangt schone, niet te voedselrijke sloten en is gevoelig voor milieuvervuiling. Hierdoor is de plant een goede indicator van schoon oppervlaktewater. De plant biedt ook een aantrekkelijk leefgebied voor jonge vissen, watervogels en de gerande oeverspin. Zeldzame insecten als de groene glazenmaker en het lichtmotje zijn zelfs aan krabbenscheer gebonden.

In 2016 zijn, in 8 sloten verdeeld over 5 agrarische bedrijven, 400 jonge krabbenscheerplanten uitgezet. René Faber, veldcoördinator van het project, licht toe: ‘Het uitzetten van de twee- en driejarige krabbenscheerplanten gebeurde in zogeheten entramen. De vierkante entramen werken als eilanden van waaruit de krabbenscheren zich verspreiden. Ze vormen een bron en werken ook hechtend.’

Een jaar later is in de 8 sloten het aantal krabbenscheerplanten geteld. Faber: ‘We telden in 2017 in totaal ruim 3000 krabbenscheerplanten. In 5 van de 8 sloten was de uitbreiding fors. In 3 bredere en meer open sloten sloegen ze minder goed aan. Wellicht hebben hier andere slootplanten of algen een verstikkende invloed gehad op de uitgezette planten.’

Vooroordeel bij krabbenscheer is volgens Faber dat je niets mag of kunt doen in een sloot waarin de beschermde plant groeit. ‘Als je niets doet, groeit de sloot na verloop van tijd dicht, waardoor bijvoorbeeld koeien niet meer bij het water kunnen. Krabbenscheren en baggerspuiten gaan heel goed samen. En periodiek slootschonen is ook prima, maar wel op een selectieve, zorgvuldige manier waarbij niet de hele sloot in één keer wordt leeg geveegd. Daarom is het belangrijk dat niet alleen veehouders, maar ook loonwerkers en het hoogheemraadschap bij het project zijn betrokken.’

Het project is ook bedoeld om aan te tonen dat je de groei en verspreiding van krabbenscheer kunt sturen. En dat deze belangrijke plant, als symbool van de toenemende biodiversiteit in veengebieden, prima kan samengaan met beweiding en een goede waterhuishouding.

Project Pilot uitbreiden krabbenscheer
Uitvoerder Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Utrechtse Venen
Contactpersoon René Faber

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy