Proefpolder Kringlooplandbouw

Proefpolder Kringlooplandbouw

Verbeteren waterkwaliteit door landbouwmaatregelen ter reductie van nutriëntenbelasting in veenweidegebieden. Dit is de titel van het eindrapport dat verscheen naar aanleiding van de casestudie in polder Groot Wilnis-Vinkeveen .

In de Proefpolder Kringlooplandbouw werkten waterbeheerders en melkveehouders vier jaar samen met onderzoekers en adviseurs, aan een schoner watersysteem en beters sluitende stikstof (N)- en fosfor (P)-kringlopen op de melkveehouderijbedrijven. Door te focussen op een afgebakend gebied zijn met een integrale aanpak en goede samenwerking tussen boeren en overige stakeholders daadwerkelijk stappen gezet. Deze succesvolle ‘polderaanpak' is inmiddels ook in andere gebieden en op andere thema’s, zoals klimaat of biodiversiteit, opgestart. 

Gebiedsanalyse Proefpolder Gagelweg  

Centraal in het studiegebied Proefpolder Gagelweg staat de opgave om de ecologische en chemische waterkwaliteit verder te verbeteren. Nadat samen de kennis van het bodem- en watersysteem in de polder in kaart was gebracht kwam het gesprek op gang over mogelijke maatregelen. Veldproeven, extra metingen en modelberekeningen van het grond- en oppervlaktewatersysteem zijn gecombineerd met perceel- en bedrijfsgegevens van de deelnemende agrariërs. Zo werd inzicht verkregen in de effectiviteit van genomen kringloopmaatregelen op de verschillende bedrijven. De melkveehouders zijn divers in hun type bedrijfsvoering. De polder bevat een vrij grote variatie in de hydrologische situaties. De lokale veenbodems zijn heterogeen qua bodemsamenstelling en nutriëntenhuishouding. Door al deze variatie staat de Proefpolder ‘model’ voor de diversiteit in andere gebieden in Nederland. 

Brochure 

De onderzochte kringloopmaatregelen en alle andere resultaten van de studie staan beschreven in de brochure Proefpolder Kringloop Betere nutriëntenbenutting en minder emissies voor schoner water. Je kunt ook het volledige rapport downloaden.   

Project Proefpolder Kringlooplandbouw
Uitvoerder KnowH2O
Contactpersoon Hans van der Pal
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy