Proeftuin Veenweiden

Proeftuin Veenweiden

In Proeftuin Veenweiden werken onderzoekers, adviseurs en melkveehouders aan geschikte maatregelen voor minder stikstofbelasting, een betere waterkwaliteit en een afnemende bodemdaling. Het gebiedsprogramma is bedoeld om ruimte voor ontwikkeling in het veenweidegebied te creëren.

De Utrechtse veenweiden zijn dankzij de veengronden, complexe logistiek, bodemdaling en Randstedelijke ligging een bijzonder agrarisch gebied. Melkveehouders moeten hier net als andere bedrijven inspelen op ontwikkelingen die op hen afkomen. De hoge stikstofbelasting in het gebied is zo’n ontwikkeling.

Het is moeilijk om in het veenweidegebied de nutriëntenkringloop te sluiten, omdat er ook nutriënten vrijkomen die van nature aanwezig zijn in de veenbodem. Om toch milieuwinst te boeken voor natuur en water, en ook te voldoen aan regels voor Natura 2000-gebieden, testen de melkveebranche, het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld en Wageningen UR innovatieve maatregelen in de praktijk. Tegelijkertijd onderzoeken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het effect van deze maatregelen op de waterkwaliteit.

Zij volgen in hun integrale aanpak 3 sporen. In het 1e spoor worden maatregelen ontwikkeld en geschikt gemaakt voor de melkveehouders in het gebied. Centraal staan bodem, water, voer, graslandmanagement en ruwvoerwinningen. En natuurlijk mest, inclusief haar opslag, bewerking en toediening.

In spoor 2 toetsen 10 pilotbedrijven de maatregelen in de praktijk om hun bedrijf efficiënter en toekomstbestendig te maken. De pilotboeren betrekken daarbij ook 90 collega-melkveehouders. Die kijken op hun beurt naar welke maatregelen voor hun bedrijfsvoering goed werken.

Spoor 3 van Proeftuin Veenweiden is bedoeld om de inspanningen van de melkveehouders te laten erkennen en belonen door overheden en ketenpartijen. En om met de maatregelen van spoor 1 en 2 daadwerkelijk ruimte en groeimogelijkheden voor agrarisch ondernemerschap binnen de bestaande ammoniak-emissieruimte mogelijk te maken. Voor de lange termijn.

Lees meer over het project en de 10 pilotboeren op proeftuinveenweiden.nl.

Project Proeftuin Veenweiden
Uitvoerder LTO Noord, Wageningen University & Research, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en Louis Bolk Instituut
Contactpersoon Teus Verhoeff
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy