Projecten in het thema: Energieneutrale Melkveehouderij

Elektrificatie op het boerenerf

Een steeds grotere groep melkveehouders beschikt over een zon-PV installatie en produceert ‘zonnestroom’. Deze zonnestroom wordt voor een groot deel weer ingevoerd in het net omdat het moment van productie niet samenvalt met het moment van verbruik. Met de afschaffing van de salderingsregeling (2020) wordt het belangrijk om te onderzoeken hoe deze stroom efficiënter op het eigen bedrijf ingezet kan worden.

Lees meer...

Energiebesparing melkveehouderij ‘Van kopgroep naar peloton’

In de provincie Utrecht werkt een kopgroep van melkveehouders aan een energieneutrale bedrijfsvoering. Deze bedrijven willen de elektriciteit die ze verbruiken zelf produceren. Een laag elektriciteitsverbruik is een randvoorwaarde voor een energieneutrale bedrijfsvoering.

Lees meer...

Project Energieneutrale Melkveehouderij: Efficiënt op weg…

Energiebesparing is winst; voor de eigen portemonnee en voor het milieu. Dat is de insteek waarmee het project ‘Efficiënt op weg…’ haar bijdrage levert aan het traject richting een energie neutrale melkveehouderij.

Lees meer...

Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij

Energieneutrale bedrijfsvoering als ambitieus einddoel.

Lees meer...

Studiegroepen energiebesparing voor veehouders

In Utrecht zijn 15 studiegroepen met in totaal 150 veehouders actief bezig (geweest) met energiebesparing.

Lees meer...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy