Stimuleren onderwaterdrainage Zegveld en Wilnis

Stimuleren onderwaterdrainage Zegveld en Wilnis

Sinds januari 2014 is de subsidieregeling voor onderwaterdrainage open. Onderwaterdrainage remt de bodemdaling en verbetert bijvoorbeeld de berijdbaarheid van de veenweidegrond.

Het gaat hierbij om een subsidiepercentage van 75%, met een maximum van € 1.500 per hectare. Verder kunnen agrariërs per aangelegde hectare onderwaterdrainage maximaal 5 uur à € 50 per uur opvoeren aan eigen arbeid. Deze subsidie is beschikbaar voor het aanleggen van onderwaterdrainage in Zegveld Noord en Groot Wilnis-Vinkeveen (peilvak 9).

Onderwaterdrainage remt de bodemdaling in het gebied en verbetert de mogelijkheden voor agrarisch gebruik van de veengronden. Het land wordt sneller berijdbaar na een natte periode. Ook verlengt onderwaterdrainage het weideseizoen, doordat deze vorm van watermanagement het draagvlak van de percelen vergroot.

Agrariers die overwegen om tot aanleg van onderwaterdrainage over te gaan, kunnen contact opnemen met Klaas de Jong (06 175 52 127) voor Groot Wilnis-Vinkeveen en met Rutger de Groot (06 3001 00 935) voor Zegveld Noord. Zij beantwoorden vragen en geven advies over aanlegmogelijkheden. Ook helpen zij bij het opstellen van het contract.

De regeling is nog opengesteld tot eind 2019. In de herfst van 2019 kan er dus voor het laatst onderwaterdrainage worden aangelegd waarvoor subsidie beschikbaar is. Mits die herfst niet te nat is en er dan voldoende draineurs beschikbaar zijn.

Project Onderwaterdrainage Zegveld Noord en Peilvak 9
Uitvoerder Agrarische Natuurvereniging De Utrechtse Venen
Contactpersoon Peter Ruitenburg
 

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy