Studiegroepen energiebesparing voor veehouders

Studiegroepen energiebesparing voor veehouders

In Utrecht zijn 15 studiegroepen met in totaal 141 veehouders actief bezig met energiebesparing.

Er zijn 2 studiegroepen varkenshouders en 13 studiegroepen melkveehouders. De groepen bepalen zelf hoe vaak ze bij elkaar komen en wat de inhoud is van hun bijeenkomsten en excursies. Ook beslissen ze zelf wat ze doen met energiebesparing.

Veel groepen melkveehouders hebben meters geplaatst om het energieverbruik te meten van hun bedrijfstak en van bedrijfsonderdelen en apparaten. Sommige studiegroepen buigen zich over de mogelijkheden om energie te besparen via voerverbruik en voerefficiëntie, een efficiënt bodem- en graslandgebruik en het verhogen van de levensproductie. Een aantal groepen is ook aan de slag met het inzichtelijk maken en terugdringen van het dieselverbruik. Alle groepen maken gebruik van een bijdrageregeling van Programmabureau Utrecht-West of van Gebiedscoöperatie O-gen.

Besparingsplan
De gegevens zijn goed te gebruiken voor een energiebesparingsplan voor deze bedrijven. Bijvoorbeeld voor diesel. Hierop besparen is interessant, omdat bijvoorbeeld op een gemiddeld melkveebedrijf het aandeel diesel zo’n 60% is van het totale energieverbruik en 5% van de kostprijs van melk.

Project Studiegroepen energiebesparing
Opdrachtgevers Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen
Contactpersonen Linda van der Weijden en Jolande Schuurman
 

Gepubliceerd op