Sturen op grondwater Spengen

Sturen op grondwater Spengen

In de polder Spengen experimenteren 7 agrariërs en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met drukdrainage. Voornaamste doel is de bodemdaling in de polder te beperken.

Bij drukdrainage zijn onderwaterdrains aangesloten op een put, waarin het waterpeil regelbaar is met een pomp. Het grondwaterpeil is zo actief te sturen, onafhankelijk van het slootpeil. Om inzicht te krijgen in de werking van drukdrainage binnen de dagelijkse praktijk van melkveebedrijven, is in 2017 de drainage in de polder aangelegd. Een haalbaarheidsstudie ging eraan vooraf.

De grondeigenaren ontwerpen zelf de benodigde putten en sturingssystemen. Dat levert praktijkkennis op over het toepassen en realiseren van drukdrainage. De ongedraineerde situatie en de situatie met drains zonder actieve sturing zijn ook doorgemeten. Met deze data zijn zo goede vergelijkingen te maken met de situatie waarbij de agrariërs actief hun grondwaterpeil sturen, onafhankelijk van het slootpeil.

Doordat onderwaterdrains de maaivelddaling helpen afremmen en bijdragen aan een betere draagkracht van de bodem, kan een goede toepassing van drukdrainage leiden tot minder bodemdaling. Naast inzicht in hoe drukdrainage in de praktijk werkt, leidt het project ook tot meer betrokkenheid van het gebied bij bodemdaling.

De praktijkproef loopt door tot en met 2021. De proef in de polder beslaat ruim 45 hectare. Voor adviezen kunnen de betrokken agrariërs en het hoogheemraadschap terecht bij het Kennis Transfer Centrum Zegveld en het Veenweiden Informatiecentrum. Het project is deels gefinancierd door het Programma Aanpak Veenweiden.

Waterinnovatieprijs

16 oktober 2018: Boeren in Spengen maken kans op Waterinnovatieprijs

Project Sturen op grondwater Spengen
Uitvoerder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Contactpersoon Annette van Schie

Gepubliceerd op

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy