Verdienmodellen (deelproject Duurzame Landbouw met Natuur)

Een goede verdienmogelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor een boer om het bedrijf te verduurzamen.

Met dit deelproject willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, boeren helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen daarin belemmerd en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

Dit project gaat zo snel mogelijk van start. Mocht u hierover alvast meer informatie over willen of heeft u ideeën voor mogelijke verdienmodellen? Dan kunt alvast contact opnemen met de trajectleider Duurzame Landbouw met Natuur Hugo Spitzen (h.spitzen@nmu.nl)

Verdienmodellen (deelproject Duurzame Landbouw met Natuur)
Gepubliceerd op