Regelingenkalender

Regeling Omschrijving Openstelling Meer info
Postcoderoosregeling / Regeling Verlaagd Tarief

Korting op energiebelasting voor leden van locale energiecollectieven die duurzame energie opwekken.

Doorlopend

Factsheet postcoderoosregeling voor agrariërs

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/saldering-en-zelflevering/collectieven

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels.

t/m 31 december 2017

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

RVO behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst

Mia/Vamil

Fiscale regeling voor extra aftrek bij investeringen in milieuvriendelijke technieken

Doorlopend

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ mia-en-vamil. Tel. (088) 042 42 42

EIA

Fiscale regeling waarbij u 55,5% van de investeringskosten kunt aftrekken van de fiscale winst, bovenop de afschrijving

Doorlopend

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ energie-investeringsaftrek-eia Tel. (088) 042 42 42

SDE+

Subsidie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit (b.v. zonnepanelen), in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind en zon

Van 7 tot en met 30 maart 2017, tweede openstelling in najaar 2017

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ stimulering-duurzameenergieproductie-sde Tel. (088) 042 42 42

Regeling Groenprojecten

Banklening tegen een lager tarief voor investeringen in energiebesparing of -opwekking

Doorlopend

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ regeling-groenprojecten

Betalingskrediet landbouw

Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) waarbij het Rijk borg staat voor een deel van den bedrijfsfinanciering van landbouwondernemingen.

T/m 31 dec 2017

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl

Garantiefonds Energie

Hulp bij procesondersteuning en financiering voor initiatiefnemers van collectieve energieprojecten

Doorlopend

G.T.Dorigo@amersfoort.rabo-bank.nl
http://www.economicboardutrecht.nl/garantiefonds-energie